Bergmann

Tevékenységi kör

» SZÁMVITEL - PÉNZÜGY

Könyvelés, bevallás- és beszámolókészítés

 • Gazdasági társaságok, szervezetek, alapítványok, egyesületek, közhasznú szervezetek könyvelése
 • Devizás könyvvezetésre történő áttérés és annak további könyvelése
 • Felszámolás, csődeljárás alatt lévő társaságok könyvelése
 • Végelszámoláshoz kapcsolódó számviteli feladatok ellátása
 • Külföldi telephellyel, fiókteleppel rendelkező társaságok könyvelése
 • Magyar adószámmal rendelkező külföldi cégek adóbevallásának elkészítése
 • Magyarországi telephelyek és fióktelepek könyvelése
 • Átalakulások könyvelése

Pénzügy

 • Ügyfélkezelés, vevői kintlévőség kezelése
 • Kimenő számlák elkészítése, kiküldése
 • Beérkező számlák iktatása, igazoltatása, utalásra előkészítése
 • Pénztár vezetése
 • Követelés behajtás

» BÉR - MUNKAÜGY - TB

Teljes körű bérelszámolás

 • Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • Bérszámfejtés: a bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolás elkészítése
 • Létszámtól függően tb kifizetőhelyi munkálatok elvégzése
 • Béren kívüli juttatások számfejtése
 • NAV, OEP, KSH, Munkaügyi statisztikák, bevallások elkészítése
 • Bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolással kapcsolatos tanácsadás
 • Munkaügyi és munkajogi tanácsadás

Társadalombiztosítási kifizetőhelyi teendők ellátása és ellenőrzése

 • Jövedelemigazolás kiállításának vizsgálata
 • Kötelezően előírt nyilvántartások vezetése
 • Nyilvántartási és bejelentési kötelezettség ellenőrzése
 • Táppénz-hozzájárulás (táppénz, baleseti táppénz, GYES, stb.) elszámolásának és dokumentációjának vizsgálata
 • Tb igazolványok vizsgálata
 • Önadózó szja bevallás elkészítése

» KÖNYVVIZSGÁLAT

Könyvvizsgálati tevékenység végzése vállalkozási szakterületen
 • Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálata, azaz a beszámoló valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata
 • Pályázatok könyvvizsgálata
 • Átalakulások könyvvizsgálata

Transzferár nyilvántartás elkészítése

 • Magyar adószám igénylése a külföldi vállalkozások részére (teljeskörű ügyintézés a regisztráció elvégzéséig)
 • Magyar adóalanyok külföldi Áfa visszaigénylése
 • Alapítványok Áfa visszatérítési, fizetési kedvezmény iránti, valamint feltételes adómegállapítási kérelmének elkészítése

Gazdasági társaságok pénzügyi és gazdasági átvilágítása

» ADÓTANÁCSADÁS - ADÓJOGI KÉPVISELET - GAZDASÁGI JOG - GDPR

Adótanácsadás

 • Adózó működését támogató folyamatos adótanácsadói szolgáltatás
 • Adótervezés, adókalkulációk készítése
 • Adózással kapcsolatos jogszabálykövetés, adó hírlevél készítés
 • Adótanácsadói képviselet adó- vagy egyéb, a tevékenységhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés során
 • Adóellenőrzést megelőző adóügyi átvilágítás
 • Adóbevallások felülvizsgálata, adótanácsadói ellenjegyzése
 • Adórevíziók lebonyolítása, adóhatóság előtti képviselet biztosítása
 • Jogorvoslati beadvány készítése ellenőrzést követő hatósági szakban
 • Adószakértői vélemény készítése speciális adózási kérdésekben
 • Igazságügyi szakértői vélemény, adóhivatali és minisztériumi állásfoglalások beszerzése

Jogi szolgáltatások

 • Peres képviselet (adójogi, munkajogi, társasági jogi területen)
 • Jogi átvilágítás (adózó szerződéseinek, egyéb dokumentumainak adózási szempontból történő ellenőrzése
 • Végelszámolási eljárás (végelszámoló biztosítása; cégbírósági ügyintézés), valamint átalakulások (cégbírósági ügyintézés) lefolytatása
 • Cégalapítások, cégváltozások, cégbírósági bejegyeztetése
 • Okiratszerkesztés ügyvédi ellenjegyzéssel
 • Földhivatali ügyintézés
 • Letétkezelés, követelés kezelés, fizetési meghagyásos eljárás 

Adatvédelmi szolgáltatás

 • Vállalkozás felkészítése a jogszabályoknak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő működésre
 • Vállalkozás jogszabályoknak megfelelő működésének ellenőrzése
 • Adatvédelmi tanácsadás
 • Hatóságok előtti képviselet biztosítása adatvédelemmel kapcsolatos ügyekben

» RENDSZER- ÉS FOLYAMATSZERVEZÉS - KONTROLLING

Méretre szabott megoldások, mérettől függetlenül

 • Okos ügyvitel és könyvelés szolgáltatáscsomag
 • Szoftverek személyre szabott beállítása

Nagyvállalati megoldások kis- és középvállalkozásoknak

 • Kontrolling
 • Likviditásmenedzsment
 • Döntéstámogatás
 • Üzletviteli elemzés
 • Cégértékelés

» KIHELYEZETT FŐKÖNYVELŐI SZOLGÁLTATÁSOK

 • Belső ellenőrzés, ügyviteli folyamatok megfelelőségének ellenőrzése
 • Főkönyvelő biztosítása
 • Helyszíni leltárellenőrzések
 • Komplex ügyletek (konstrukciók) kidolgozása adózási és számviteli szempontok alapján
 • Németországi jövedelem esetén a külföldi adóbevallás elkészítése
 • Nemzetközi szakmai kapcsolatok alapján külföldi adóbejelentkezések ügyintézése
 • Pénzügyi, számviteli és adóügyi átvilágítás

» KISVÁLLALKOZÓI IRODA

 • Mikro és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók teljeskörű könyvelése
 • Adótervezés, adóoptimalizálás költséghatékonyan
 • Kisvállalkozásokra kifejlesztett szoftverek biztosítása