Tevékenységi körök

 

+ SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁSOK

Könyvelés, bevallás- és beszámolókészítés

 • Átalakulások könyvelése
 • Beruházó társaságok könyvelése
 • Devizás könyvvezetésre történő áttérés és annak további könyvelése
 • Egyéb szervezetek könyvelése
 • Alapítvány könyvelése
 • Egyesület könyvelése
 • Kiemelten közhasznú szervezetek könyvelése
 • Közhasznú szervezetek könyvelése
 • Non-profit szervezetek könyvelése
 • Párt könyvelése
 • Sport Egyesület könyvelése
 • Egyesülés könyvelése
 • Energiakereskedő társaságok könyvelése
 • Építőipari vállalkozások könyvelése
 • Felszámolás alatt lévő társaságok könyvelése
 • Fuvarszervező illetve fuvarozó társaságok könyvelése
 • Kiskereskedelmi vállalkozások könyvelés
 • Külföldi telephellyel, fiókteleppel rendelkező társaságok könyvelése
 • Magyar adószámmal rendelkező külfödi cégek adóbevallásának elkészítése
 • Magyarországi telephelyek és fióktelepek könyvelése
 • Nagykereskedelmi vállalkozások könyvelése
 • Pénzügyi vállalkozások könyvelése
 • Szállodai tevékenységgel rendelkező társaságok könyvelése
 • Szolgáltató vállalkozások könyvelése
 • Támogatást igénybevevő társaságok könyvelése
 • Termelő vállalatok könyvelése
 • Utazás szervezés könyvelése
 • Utazási Iroda könyvelése
 • Vendéglátóipari egységek könyvelése
 • Webáruház könyvelése

+ BÉRELSZÁMOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Teljes körű bérelszámolás

 • Foglalkoztatottakra vonatkozó bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • Kilépő dolgozók iratainak, igazolásainak kiadása
 • Bérszámfejtés: a bér-, jövedelem- és költségtérítés-elszámolás elkészítése
 • Bérjegyzékek, kifizetési jegyzékek elkészítése
 • A levont adók, járulékok nyilvántartása
 • Adóigazolások elkészítése
 • Bérfeladások elkészítése a könyvelés felé
 • Létszámtól függően tb kifizetőhelyi munkálatok elvégzése
 • Béren kívüli juttatások számfejtése
 • NAV, OEP, KSH statisztikák, bevallások
 • Munkaügyi statisztikák, jelentések

Társadalombiztosítási kifizetőhelyi teendők ellátása és ellenőrzése

 • Jövedelemigazolás kiállításának vizsgálata
 • Kötelezően előírt nyilvántartások vezetése
 • Nyilvántartási és bejelentési kötelezettség ellenőrzése
 • Táppénz-hozzájárulás (táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz, CSED, GYED) elszámolásának és dokumentációjának vizsgálata
 • Tb igazolványok vizsgálata

Szja bevallás elkészítése

 • Munkáltatói SZJA bevallás elkészítése
 • Önadózó szja bevallás elkészítése

+ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

 • Belső ellenőrzés, ügyviteli folyamatok megfelelőségének ellenőrzése
 • Főkönyvelő biztosítása
 • Helyszíni leltárellenőrzések
 • Komplex ügyletek (kontrukciók) kidolgozása adózási és számviteli szempontok alapján
 • Konszolidációs beszámolók készítése
 • Kontroling/elemzés
 • Magyar adószám igénylése a külföldi vállalkozások részére (teljeskörű ügyintézés a regisztrációig)
 • Németországi jövedelem esetén a külföldi adóbevallás elkészítése
 • Nemzetközi szakmai kapcsolatok alapján külföldi adóbejelentkezések ügyintézése
 • Pénzügyi, számviteli és adóügyi átvilágítás
 • Transzferár nyilvántartás készítése
 • Végelszámolás teljes körű levezetése (jogi háttér illetve végelszámoló biztosítása)

+ KÖNYVVIZSGÁLAT

 • Átalakulások könyvvizsgálata
 • Könyvvizsgálati tevékenység végzése vállalkozási szakterületen: éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálata, azaz a beszámoló valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata
 • Pályázatok könyvvizsgálata

+ JOGI ADÓTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

 • Adórevíziók képviselete, jogorvoslati beadványok elkészítése
 • Adótanácsadás magánszemélyek és jogi személyek részére
 • Áfa bevallások ellenőrzése
 • Állásfoglalás kérések (adóhivataltól, minisztériumtól)
 • Cégváltozási eljárásokban való közreműködés (a velünk szorosan együttműködő ügyvédi irodák nyújtják ezt a szolgáltatást)
 • Jogi és pénzügyi átvilágításokban való részvétel (szerződések áttekintése/ adókockázatok felmérése)
 • Osztalék(előleg) fizetőképességi nyilatkozatok elkészítése, elektronikus beküldése a cégbíróságra
 • Szakvélemény készítése cégvásárláskor, cégek átalakulásakor
 • Számviteli tanácsadás
 • Szerződések és szabályzatok készítése
 • Végelszámolások jogi ügyintézése